1. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Заявка – документ, який складає єдину форму замовлення готельних послуг, доступних на сайті: mountain-residence.com

Продавець – ФОП Воянський І. П., 78593, с. Поляниця, Яремчанської міської ради, Урочище Вишні.

Покупець – особа, яка маючи правомочності відповідно до норм чинного законодавства України укладає договір та здійснює оплату за  цим договором з метою отримання готельних послуг.

Гість (гості) – особа(и), яка(і) скористається(ються) або фактично скористалася(лися) готельними послугами.

Готельна  послуга – дії (операції) Продавця з розміщення Покупця та Гостей шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання  в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. 

Бронювання – попереднє замовлення  Покупцем готельних послуг у певному обсязі,  з метою використання цих послуг в  обумовлені терміни. 

 

 1. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Замовлення (бронювання) готельних послуг на сайті  mountain-residence.com відбувається шляхом заповнення і відправки заявки, обраної Покупцем. За наслідки, що виникли в результаті записів неправильно поданих Покупцем в заявці, повну відповідальність несе Покупець. Продавець не несе відповідальності за брак доступу до системи продажу з причин незалежних від Продавця, з точки зору безпеки та інших причин незалежних від Продавця. Продавець має право призупинити доступ до сайту  mountain-residence.com для ліквідації виниклих загроз або неправильних даних. Замовлення вважається завершеним після оплати за допомогою банківського переказу після зарахування коштів на поточний рахунок Продавця.

Після отримання замовлення на бронювання готельних послуг Продавець надсилає Покупцю  електронною поштою рахунок для оплати із зазначенням вартості заброньованих готельних послуг.

Реєстраційна форма. При заповненні реєстраційної форми Покупець зобов'язаний заповнити всі графи, які позначені знаком «*». Інформація, яку вносить Покупець, що стосується його прізвища, імені, адреси, номера телефону, номера факсу та електронної пошти, повинна бути достовірною. У разі, якщо Продавець виявить на заповнених полях реєстраційної форми словесні позначення, які свідомо не відповідають правилам правопису прізвищ, імен, адреси й не дають можливості ідентифікувати Покупця, то таке замовлення буде анульовано без попередження.

 1. ОПЛАТА

Грошовою одиницею оплати є українська гривня (грн.)

Платіжні картки. Типи платіжних карт, які приймаються до оплати через мережу Інтернету: «VISA» (всіх типів, крім «Electron», «Domestic»), «VISA Electron», «Master card», крім «Cirrus» и «Maestro», «Privat Card».

У випадку здійснення оплати за готельні послуги за допомогою платіжних карт через термінал на рецепції готелю або через електронні системи, що передбачають передачу Покупцем даних (ім’я на карті, номер, термін дії, CVC код) Продавцю або будь-якій третій особі для передачі Продавцю, з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання коштів з такої платіжної карти, Покупець зобов’язується при поселенні підтвердити, що являється власником карти, з якої вказаним чином здійснюється оплата. 

У разі відсутності такого підтвердження з метою запобігання здійсненню шахрайських операцій, тобто операцій, які можуть бути здійснені з використанням платіжної карти без дозволу її власника (в т.ч.з використанням втраченої/викраденої/підробленої платіжної карти) та/або з використанням інформації про реквізити платіжної карти без згоди її власника (в т.ч. інформації, отриманої шахрайським шляхом) Продавець має право відмовити у поселенні.

 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
 • Оплата рахунку підтверджує ознайомлення Покупця з умовами бронювання та є укладенням Покупцем Договору з Продавцем. на замовлені  й оплачені готельні послуги згідно з нижче перечисленими умовами.
 • Оплата послуг Продавця здійснюється Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Продавця у термін, зазначений у такому рахунку. У разі несплати, неповної оплати та/або простроченої оплати коштів Покупцем в строк, зазначений в даному рахунку, замовлення стає недійсним і бронь анульовується без попередження.
 • Кошти, отримані Продавцем від Покупця за простроченим рахунком, поверненню не підлягають, а враховуються в майбутні платежі, що здійснюються  згідно з додатково виставленим рахунком.
 • Моментом оплати вважається день зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
 • Бронювання покупцем готельних послуг Продавця здійснюється шляхом надання Покупцем замовлення на бронювання послуг згідно форми, встановленої Продавцем, і здійснення попередньої повної оплати їх вартості на поточний рахунок Продавця.
 • Виставлений Продавцем і своєчасно повністю оплачений Покупцем рахунок на оплату готельних послуг є підтвердженням бронювання таких послуг та укладенням Договору.
 • Сторони погоджуються, що у разі пізнього анулювання заброньованих готельних послуг(менше, ніж за 20 днів до дня заїзду), неприбуття або переривання Покупцем проживання в готелі незалежно від причин попередня оплата в розмірі 100% вартості оплачених послуг за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується Продавцю в якості штрафу  за невиконання Покупцем умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анульовується. При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якої здійснюється відповідна транзакція, надають право Продавцю на утримання штрафу з Покупця в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює 100% загальної вартості проживання за весь період проживання такого Покупця.
 • У разі, якщо бронювання готельних  послуг здійснюється менше, ніж за 20 днів до дня заїзду, анулювання замовлених  послуг Покупцем не допускається. Сторони погоджуються, що внаслідок неприбуття, попередня оплата в розмірі 100% вартості оплачених послуг за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується Продавцю у якості штрафу  за невиконання Покупцем умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анульовується. При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якої здійснюється відповідна транзакція, надають право Продавцю на утримання штрафу з Покупця в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює 100% загальної вартості проживання за весь період проживання такого Покупця.
 • У разі своєчасного анулювання заброньованих готельних послуг (більше, ніж за 20 днів до дня заїзду) шляхом письмового повідомлення Покупцем про відмову від послуг Продавця має право за умови наявності номерного фонду перенести бронювання на інший період або зарахувати отримані від Покупця кошти в рахунок оплати його інших зобов'язань .
 • У разі переривання Покупцем перебування в готелях або інших місцях розміщення Продавець не виплачує жодних компенсацій Покупцеві.
 • Оплата даного рахунку свідчить про те, що Покупець погоджується з вищевказаними умовами.

5. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Всі готельні послуги, замовлені за допомогою сайту mountain-residence.com, проходять підтвердження Продавцем. Підтвердженням оплати послуг вважається отримання автоматичного електронного листа з інформацією про отримання оплати.

 

 1. ПОСЕЛЕННЯ

Оформлення тимчасового проживання в готелі здійснюється на рецепції з заповненням анкети гостя та видачею пластикової key-карти .

Key-карта є пропуском Покупця у готель, а також при умові придбання послуг з користування гірськолижними витягами ТК «Буковель» - скіпасом (абонементом на користування гірськолижними витягами) на строк, що не перевищує період проживання у готелі.

Передача key-карти Покупцеві та її повернення здійснюється за актом приймання – передачі key-карти, який підписується Покупцем та представником готелю на рецепції.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ

Продавець несе відповідальність за якість послуг. Продавець не несе відповідальність за форс-мажорні обставини й тимчасові незручності, які виникли з вини третіх осіб, які викликані, наприклад, тимчасовою відсутністю електроенергії, а також  з незручностями, викликаними тимчасовими ремонтами, наприклад, ремонтом або консервацією обладнання. У разі надзвичайних обставин, незалежних від кожної зі сторін, природних катастроф, страйків, військових дій чи інших надзвичайних ситуацій, які не дають можливості надати послуги відповідно до домовленості, Продавець не несе відповідальність за прийняті на себе зобов'язання. Претензії до умов надання послуг приймаються в письмовій формі за адресою 78593, с. Поляниця, Яремчанської міськради або  mountain-residence.com, e-mail: [email protected], відділ бронювання тел. +380 342 595 000

 1. ОСОБИСТІ ДАНІ

Покупець та/або Гість надають Продавцю згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки їх персональних даних  з метою провадження Покупцем діяльності відповідно до законодавства України, виконання умов укладеного договору про надання готельних послуг,  реалізації та захисту прав сторін за укладеним договором про надання готельних послуг, виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Продавця, що не суперечать законодавству України та умовам укладеного договору. 

У разі виникнення складнощів при бронюванні звертайтесь за телефоном +380 342 595 000, або [email protected]-residence.com, або дивіться Інструкцію з бронювання.

Виберіть дати
Дата заїзду
Дата виїзду
Бронюй онлайн